CGV

Artikel 1
De voorwaarden van de algemene voorwaarden zijn geldig voor de relaties met de klant. Elles s'appliquent toutes nos conventies. De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitsluiting van de algemene algemene voorwaarden van de klant. Het is niet mogelijk om de voorwaarden van de algemene voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met de verklaring te beschrijven. De klant verklaart uitdrukkelijke acceptant dat de passation d'une commande par lui implique de sa part l'acceptation pure and simple des présentes Algemene voorwaarden. Het feit dat u zich niet bewust bent van wat er op dat moment gebeurt, kan op een of ander moment de disposities van de huidige algemene voorwaarden niet interpreteren als een moedige verzaking aan het einde van de betreffende disposities.

Artikel2
Er zijn geen aanbiedingen, voorstellen en lijsten van prijs zonder verloving en met een karakteristiek indicatief. De prijs die wordt vermeld op onze internetsite is niet geldig en kan worden gewijzigd of gewijzigd zonder dat deze beschikbaar is. Pour être valable, une commande doit être passée par écrit. Toute commande engage irrévocablement le Client. Elle ne pourra être annulée sans notre accord écrit. Het contrat neen sera concluderen wat de acceptatie van het commando van onze soins is.

Artikel3
De marchandises zijn van verkopers en vertegenwoordigers van de bureaus en magazijnen die vragen om de plaats, de modus en de voorwaarden van de verkoop. Elles reizen met frais, risico's en gevaren van de klant. De prijs van de beste producten is in geen enkele uitgave, frais, emballage en niet-inclusieve belastingen. Les frais de port wordt betaald door de klant.

Artikel 4
Er is een conventie die het tegendeel uitdrukt, de licentieovereenkomst van de marchandises en de uitvoering van de prestaties is niet van toepassing op de titre-indicatie. Als de chef-kok niet achterblijft, kan hij de toepassing van een straf niet invoeren, en kan de opdracht niet worden geannuleerd.

Nous nous réservons le droit de procedure à des livraisons partielles constituant des ventes partielles. Het deel van de livraison kan de weigering van betaling van twee livrés rechtvaardigen.

Onafhankelijke omstandigheden van niet-volonté, de telle nature que l'execution of la convention ne puisse équitablement plus être exigée par nous, en als de overmacht nous donnent le droit of résilier la convention en tout ou en partie, zonder verplichting d' schadeloosstelling Er zijn geen rekeningen gehouden met de huidige omstandigheden – zonder enige beperking: la defense d'importation ou d'export; de maatregelen die worden opgelegd door de officiële instanties die de vier onmogelijke, moeilijke of opmerkelijke zaken weergeven, plus de redenen voor het moment van de conclusie van de conventie; de vernietiging van tweeën en de bestaansreden van een ongeluk; les arrêts du traffic ferroviaire of aérien, les grèves, les incendies, etc.

Artikel5
Het nieuwe apparaat dat de kredietwaardigheid van de klant aangeeft, notamment ya des mesures d'executions judiciaires prises contre lui et/ou en cas d'événements qui mettent en question la bonne exécution des engagements pris ou les rentdent impossibles, nous nous réservons le droit, meme si les marchandises on déjà été totalement or partiellement livrées, de suspendre totalement or partiellement la commande et exiger les garanties necessaires. In het geval van weigering van de klant, kunt u de rechten van het recht of het deel van het bevel opheffen. Tout ceci zonder vooroordeel van notre droit à réclamer des dommages et intérêts.

Artikel6
Le Client s'engage à vérifier les marchandises livrées dès leur ception. Toute reclamation relative aux marchandises doit nous parvenir par lettre recommandée dans les 5 jours calendrier de leur réception. Passé ce délai, les marchandises seront réputées agréées définitivement par le Client et la reclamation ne sera plus prijs en tegenprestatie.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans notre accord prealable écrit précisant la nature, the kwantité et la valeur des marchandises that en feraient event l'objet. Ik kan de rechten van de som niet opschorten. Seules les marchandises en bon état et dans leur emballage d'origine peuvent être retournées. Sauf dans le cas où l'erreur nous est onbetwistbaar toerekenbaar, les frais de return sont à charge du client.

Om te reclameren betreffende nos factures doit nous parvenir par lettre recommandée dans les 8 jours de leur réception. Een standaard, elles seront beschouwd als geaccepteerde zonder aucune réserve. Een aanmaning kan een opschorting van betaling rechtvaardigen.

Artikel7
Les logiciels bieden demeurent la propriété exclusive des fabricants aan. Seule une licentie d'utilisation is accordée. Le Client ne pourra, sous quelque forme que ce soit, les céder, les concéder, les mettre en gage, les communiquer or les prêter, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit. Il maintiendra een bon état les vermeldt de propriété portées sur les programmes et les manuels d'emploi et veillera au respect voor de vertrouwelijkheid van de logica. De klant heeft een volgorde van uitvoering of reproductie gekozen die de rechten op het origineel bepaalt. De klant gaat ervan uit, het geval is, om de verantwoordelijkheid te omzeilen en niet om verantwoordelijkheid te geven.

Artikel8
Er is een garantie dat er een rapport wordt uitgebracht over de handelsovereenkomsten die door de fabrikant worden ondertekend. Volgens de hypothese kunnen de volgende gevolgen niet optreden: onvoldoende of defect van omgevingshardware, -software, telecommunicatie, elektriciteit, enz. ; gebruik normale stukken; ajout of connection of logiciels non compris dans la convention; wijziging van de levensvatbare producten zonder notre akkoord préalable écrit; overmacht en fait du prince.

De garantie dat de garantie beperkt is tot het geval dat de reparatie van het product defect is, zodat de vergoeding van de prijs van het product kan worden gewijzigd, de keuze tussen de reparatie, de verandering of de vergoeding is niet afhankelijk van de waardering.

Artikel9
Het is mogelijk dat er geen contractuele of extracontractuele verantwoordelijkheid is die niet in dienst is van de bestaansreden van de rechten van personen en twee personen die ervoor zorgen dat de produits leven of de produits die het doel van de notre prestation de services zijn. Nous ne sommes tenus à aucune schadevergoeding tegen de klant of de niveaus voor de indirecte rechten. Er is geen notamment dat wordt beschouwd als indirecte heerschappijen over pertes of détériorations de données, pertes de bénéfices, pertes de clientèles, etc.

Als u geen contractuele verantwoordelijkheid heeft, kunt u het totale bedrag van de schadevergoedingen extra betalen en uw contract niet betalen voor de facturatie van de klant buiten TVA.

Aucune action du Client, pour quelque cause que ce soit, ne pourra être intentée contre nous plus d'un après la survenance du fait sur lequel elle se fonde.

Voorbereiding op de conclusie van de conventie, de klant vraagt ​​zich af wat de noodzakelijke adviezen en verzekeringen zijn van het materiaal, de logica en/of de diensten die de correspondent van de commandant voor ogen heeft in verband met het gebruik ervan het is eerlijk. Onze verantwoordelijkheid kan niet de oorzaak zijn van de keuze van de chef of de waardering van de klant.

Artikel10
Toutes nos factures sont credits au grand comptant. In het geval van achterstallige betaling, de sommes betalen de grootste rechten van het plein en zonder mise en demeure d'un intérêt de 12% l'an à dater de leur échéance. De klant kan niet meer worden ingewisseld op het recht en zonder mise en demeure van een enkele schadevergoeding voor faitaire gelijk aan 15% de la somme verschuldigd, zonder vooroordeel van alle andere schadevergoedingen.

Artikel 11
In geval van integrale niet-betaling van een prijs of een proces-verbaal ten laste van de klant, de eis van een gerechtelijke organisatie, een faillissement, de publicatie van een gerechtelijke procedure, de mise-en-liquidatie of een faillissement van de klant, avant wat de betaling n'ait été effectué, nous nous réservons le droit de soulever de plein droit et sans mise en demeure, la résolution de la convention en course ainsi que de toutes les conventies à exécuter et commandes en cours, moyennant l'envoi d 'une lettre recommandée qui opère résolution de plein droit.

In het geval van de conventie voor onrechtmatige daad van de klant, is er geen enkele schadevergoeding die gelijk is aan 30% van de totale prijs, maar er is geen belemmering om een ​​hogere schadevergoeding uit te vaardigen dan de preuve que le dommage subi dépasse 30 % du prix total.

Artikel12
De nietigverklaring van de betreffende clausule of de partij van de clausule van de algemene voorwaarden die van invloed zijn op de andere clausules of de partijen van de clausule.

In het geval van een rechtszaak zijn de rechtbanken van het arrondissement van Waals-Brabant (Nijvel) van rechtswege bevoegd.

Le droit belge is seul van toepassing.