Privacybeleid

Welkom op onze website en bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder de EU-basisverordening gegevensbescherming (EU AVG) en de landspecifieke wetten die op ons van toepassing zijn. Met behulp van dit gegevensbeschermingsbeleid informeren wij u hoe SoftCell Consulting uw persoonsgegevens verwerkt en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens zijn informatie die kan leiden tot de identificatie van een persoon en omvatten naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en ook IP-adres. Er is sprake van anonieme gegevens wanneer er geen verbinding kan worden gemaakt met een gebruiker.